11/05/2008

11/5/08

Hindi na ako marunong tumula.
Hindi ko na alam kung paano
humabi ng mga salita upang ilarawan ang bukang-liwayway
na matatanaw mula sa bintana.
Hindi ko na alam kung paano ilalagay sa papel ang nadaramang
lamig ng gabi ng iniwang
mangingibig.
Hindi ko na rin alam kung paano isasalaysay ang pagpatak
ng ulan sa tigang na lupa.
Dahil abo na sa aking gunita ang
mga maririkit at maaamong salita.
Ngabibida ngayon ang mga salitang
mararahas at mapupusok, mga salitang
ibinubungad ang mga magsasakang
hindi lamang palay ang ginagapas,
kundi kaaway; mga kabataang manunulat
na inaangkin ng lagim ng gabi, ngunit
hindi ng limot; ang api, na nangangalampag
upang maningil ng dugo; ang mga manggagawang
pinapanday ang malayang kinabukasan.

Hindi na ako marunong tumula.