2/21/2008

Piring

Piring
Para kay J

Kung ako'y pipiringan niyo,
maaari niyo akong isubo
sa karimlan.
Ngunit ang puwang na
naiwa'y hindi niyo
madadala sa kawalan.

Kung ako'y pipiringan niyo,
maaari kayong gumamit
ng dahas upang ako'y
mapatahimik.
Ngunit ang aking kamao'y
nakakuyom, at ang aking
diwa'y nagpupumiglas
pa rin.

Kung ako'y pipiringan niyo,
maaari niyo akong
ibaon sa ilang pulgada
ng lupa.
Ngunit hindi niyo ako
maaaring
ibaon sa limot.

Kung ako'y pipiringan niyo,
pakisabi sa aking anak na
mahal ko siya, at na
hindi ako masamang tao.

Na hindi ako masamang ama.

No comments: