2/19/2008

Pinirasong sulat muli

Kinukulit kita noon, itinatanong ko kung paano mo inilalapat ang dialectical-materialism sa existence ng isang diyos. Paulit-ulit mo ring sinasabi na hindi mo alam, basta ang alam mo, may diyos. At paulit-ulit ko pa ring itinatanong sa'yo. Hanggang sa kahahanap ko sa sagot, isang araw, natagpuan ko rin ito.

Tinanong mo ako noon kung bakit ako hindi Katoliko tulad ng inaasahan ng mga tao. Sinabi ko sa'yo na hindi ko masikmura na manalig sa isang relihiyon na ginagamit ng estado upang supilin ang karapatan ng mamamayan. Sinabi ko rin na namulat ako sa isang mundo ng mga Katoliko, ngunit mas disente pa ang ugali ng mga hindi naniniwala sa diyos nila. Niyakap mo ako, at hinaplos ang aking buhok.

Kristiyano ka. Ako, wala akong masasabing relihiyon na kinapapalooban ko. Ngunit, pareho tayong Marxista, at yun ang mahalaga.

No comments: