2/19/2008

Pag-luha sa isang dagat ng kape

*paki-critique na lang kung nais mo. Salamat!


Tuwing nakakakita ako ng magka-relasyon
na magkahawak-kamay sa mob, hindi ko maiwasang
mapalingon sa aking tabi,
at makita ang mukha ng kasama
na hindi ikaw,
o marinig ang boses na hindi iyo.
Pilit ko pa ring hahanapin ang
kislap ng iyong mata o ang
maluwag mong ngiti sa bawat
kasamang makasalamuha.

Para akong umiiyak sa isang dagat ng kape, nangangarap
na mabawasan ang pait ng aking pangungulila,
sa pamamagitan ng pag-luha ng tubig-alat para sa iyo.

No comments: