2/21/2008

Kung ako'y mabasag mo

Kung ako'y mabasag mo,
pupulutin mo ba ang bawat
piraso kong
nagkalat sa sahig,
upang buuin muli?
Papayag ka bang
masugatan ng
matatalas kong bubog?
Hahayaan mo bang
dugo mula sa sugat mo,
at luha mula sa mata mo
ang kapalit ng pagkabuo ko muli?
O ako'y wawalisin
mo na lamang,
at isasantabi?

1 comment: