2/16/2008

Go not gently, and rage with me*
Rage with us!


Dahil ang pagbabago ay hindi hinihintay, kundi ginagawa.


Dahil ang kalayaan ay hindi hinihingi, kundi ipinaglalaban.
*mula sa awitin ng The Jerks, Rage

No comments: