12/13/2007

Panalangin sa pagiging bukas palad ng Hangad
Panginoon, turuan Mo ako maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa 'Yo

Nang makibakang di inaalintana Mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap Ng kapalit na kaginhawaan
Na 'di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo'y siyang sinusundan

Panginoon, turuan Mo ako maging bukas-palad
Turun Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa 'Yo

*Matutunan ko rin sana na hindi maging manhid sa harap ng katakut-takot na paglapastangan sa karapatang pantao.

No comments: