12/11/2007

human rights sa Pilipinas


Kahapon ay ang International Day of Human Rights. Maaaring hindi natin nararamdaman na may karapatang pantao palang nagaganap sa Pilipinas, kung kaya marami ang nagpunta sa lansangan kahapon, at prinotesta ang mga kalapastanganan na ginagawa ng gobyernong ito sa ating mga batayang karapatan.
Buhay pa rin kami. Nag-iingay pa rin kami. Lumalaban pa rin kami. At kahit isa-isa mo kaming paslangin, kunin, gahasain, o tortyurin, hanggang hindi natatapos ang pag-yurak mo sa karapatan ng Sambayanan, walang katahimikan. Dahil hindi iilan lang ang kinakalaban mo.
Hindi daan-daan lang.


Hindi libu-libo lang.

Kundi ang buong Sambayanan!

No comments: