12/14/2007

How to be happy in a macho society


Sa Plaza Miranda

Never let your happiness depend upon anyone or anything. Things come and go, and can be gained and lost easily. People can disappoint you; a lot of factors govern their actions and decisions. And not all of these are favorable to you. You may be in a relationship, but you are still an unique individual. Your relationship should not define who you are; only you can do that.

So do not cry (or contemplate suicide or whatever) because a person you were expecting to make you happy disappoints you (que horror!). That is beneath you. You are worth much more than that.

Ang babae ay hindi laging umiiyak. Ang babae ay hindi laging mahina. Ang babae ay hindi laging umaasa sa tagapag-ligtas.


-----------------------------------------------------------------------------

Ang kantang ito ay tungkol sa pag-basag sa ilusyon ng lipunan kung ano ang babae. Padayon!


Babae

Kayo ba ang mga Maria Clara,
Mga Hule at mga Sisa,
Na ‘di marunong na lumaban
Kaapiha’y bakit iniluluha
Mga babae, kayo ba’y sadyang mahina?

Kayo ba ang mga Cinderella
Na lalaki ang tanging pag-asa?
Kayo nga ba ang mga Nena
Na hanap-buhay ang pagpuputa?
Mga babae, kayo ba’y sadyang pang-kama?

Ang ating isip ay buksan
At lipuna’y pag-aralan
Pa’no nahubog, inyong isipan
At tanggaping kayo’y mga libangan
Mga babae, ito nga ba’y kapalaran?

Bakit ba mayroong mga Gabriela
Mga Teresa at Tandang Sora
Na ‘di umasa sa luha’t awa
Sila’y nagsipaghawak ng sandata
Nakilaban, ang mithiin ay lumaya

Bakit ba mayroong mga Lisa
Mga Liliosa at mga Lorena
Na ‘di natakot makibaka
At ngayo’y marami ang kasama
Mga babae, ang mithiin ay lumaya

Ang ating isip ay buksan
At lipuna’y pag-aralan
Pa’no nahubog, inyong isipan
At tanggaping kayo’y mga libangan
Mga babae, ito nga ba’y kapalaran?

No comments: