12/18/2007

Hindi dead star, death star


*mula sa PhysOrg

Ito ang bago sa akin: isang malaking black hole ang nagpalabas ng "jet" patungo sa isang malapit na galaxy.

Kasi naman, ang akala ko lang sa black holes e taga-absorb ng energy. Pero sa natuklasang ito, may kakayanan din pala yung mga malalaking black holes na mag-emit ng jet na may malalaking doses ng radiation. At obviously, masama ito para sa matatamaan na galaxy.

Ngunit, sabi pa rin sa article, hindi naman puro masama lang ang resulta nito. Ang kaganapang ito ay makapag-lilikha rin ng "formation of large numbers of stars and planets after its initial wake of destruction is complete."

------------------------------------------------------------------------------


Tanong: ano kaya ang Filipino ng "black hole"?


No comments: