10/30/2007

Ang Pagiging Babae

Nasa playlist sa ibaba ang kanta. Siguro masyado pang maaga para sa Women's Day (na sa March 8 nagaganap) i-post ang lyrics ng kantang ito, ngunit kung tutuusin, mas kailangan ang mga tulad ng kantang ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil ang pinaka-mahirap at pinaka-malaking tunggalian ay nagaganap sa pang-araw-araw nating pamumuhay.

Para sa mga babaeng nagbabasa nito ang post na ito. :)

Ang pagiging babae sa lipunang malupit
Ay puno ng hirap at sakit
Ang pagsasalita ay pag-aanyaya
Sa dahas na laging nakaamba
Hinagpis ay hindi maipakita

Ang babae at bayan ay laging nagdurusa
Sa bangis ng pagsasamantala
Sa malalim na sugat ng pandarahas
Ay buhay ang katarungang hangad
Na ang maapi ay hindi na muli

Ang paghuhulagpos ay mayroong panahon
Ang panahon na iyon ay ngayon
Kasama ng bayan na magpupunyagi
Ang babae sa paglayang mithi

Ang pagiging babae ay pagiging mulat
Sa hindi pantay na pagtingin
Ang hindi pagkibo ay pag-aanyaya
Sa higit pang dahas at banta
Lakas natin ay ipakita

Ang paghuhulagpos ay mayroong panahon
Ang panahon na iyon ay ngayon
Kasama ng bayan na magpupunyagi
Ang babae sa paglayang mithi
Ang babae sa paglayang mithi

No comments: