9/04/2007

Dahil

Dahil itong pagluha hatid man ay baha
Maging pagsigaw, dinggin man ng araw
Ang bisa'y sadyang kulang

Dahil kapos ang tula
Hitik man sa tugma, lagyan pa ng himig
Di pa rin marinig, ang awit ng pag-ibig

Kaya nga't buhay mismo ang alay
Di lang luha, sigaw, tula at awit
Kaya nga't alay mismo ang buhay
Ngayo'y di na kaila sa atin kung bakit

Dahil tayo'y pinako, sa bigong pangako
Ng dayo at hari, kasabwat ang uring
Nagsadlak sa ating puri

Dahil may nagaganap, isang paghaharap
Silang nang-aapi, tayong inaapi
Na di na pagagapi

Kaya nga't buhay mismo ang alay
Di lang luha, sigaw, tula at awit
Kaya nga't alay mismo ang buhay
Ngayo'y di na kaila sa atin kung bakit

Dahil walang himala, tayong mapapala
Bulag ang pag-asa, na ang ating dusa'y
Maglalaho ng kusa

Dahil kinakailangan, dahas sa paglaban
Hanggang sa makamtan
Ating kalayaan at ang kapayapaan

Kaya nga't buhay mismo ang alay
Di lang luha, sigaw, tula at awit
Kaya nga't alay mismo ang buhay
Ngayo'y di na kaila sa atin kung bakit

No comments: