7/02/2007

keri na ba Trina?

May mga pangyayari sa iyong buhay na nakapapanatag ng iyong loob, hindi mo man lubos na maipaliwanag kung bakit.

Tulad ng kaganapan nung Sabado. Hindi ko alam, ngunit kahit papaano, natahimik ang hindi mapakaling "apoy sa aking dibdib." (Hango kay Charlota)

O siguro, nagsawa na lang talaga ang utak ko sa kaiisip ng mga emo na kaisipan.

Sa ngayon, eto na muna:

"May panahong magduda't magtanong
Ngayo'y panahon ng pagharap at pagsulong
Pagtatanong ay huwag lubayan
Tunggalian ay walang katapusan..." Awit ng Patiburges, Bong Ramilo

No comments: