6/24/2007

belated


Kung ang diyos mo matigas ang puso, ang diyos ko mapagbigay.

Kung ang diyos mo kailangan pang dasalan para magbigay, ang diyos ko nagbibigay ng kusa.

Kung ang diyos mo ay may altar at nasa pedestal, ang diyos ko totoo.

No comments: