2/11/2007

Post para sa sarili

Trina, ano na ba ang nais mong mangyari sa buhay mo? Ano na ba ang gagawin mo pagka-gradweyt mo? Ano na plano mo?

(Trina, mag-comment ka ngayon na. Urgent!)

No comments: