2/07/2007

Hindi dugo ang batayan

May hangganan din ang pagtitimpi.

Ang api ay hindi mananatiling api.

Ang kimi ay hindi mananatiling kimi.

Lalaban din ako. Magtataas din ako ng kamao.

Aalma ako sa iyong mga salita. Papalag ako sa iyong dahas.

Hindi sa lahat ng oras ilulugmok mo ako sa putik. Hindi habang panahon yuyurakan mo ang pagkatao ko.

Lalaban ako. Dahil tama ito.

Lalaban ako. Dahil nais kong isalba ang katiting na respeto na natitira pa para sa sarili ko.

Lalaban ako. Gagawin ko ito hindi dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pagiging ina mo sa akin, ngunit dahil nilalabag mo ang aking mga karapatang-pantao.

Ang pagiging ina sa isang tao ay hindi lamang nasasabi buhat sa kung sino ang nagluwal sa iyo sa mundo. Ang paghubog mo sa kanya upang maging mabuting mamamayan; ito ang gawain ng tunay na ina.

Mas matimbang nga ang dugo kaysa sa tubig; ngunit mas matimbang sa dugo ang respeto, aral, tiwala, dignidad, at suporta na ibinigay mo sa iyong anak. Dahil hindi dugo ang batayan.

No comments: