5/27/2006

Kritiko

Bago. Kung nais mong punahin, ayos lang.

“Sagot sa kahirapan,
Pun-de-sal at Nutri-slice!”


Nakita ko ito na naka-paskil sa
gilid ng isang truck sa
Naga City, Bicol.
Napa-isip ako. Ang galing!
Kakaibang perspektibo!
Napaka-moderno!

Kung gayon, ano kaya ang
implikasyon nito:

Ilang Pun-de-sal at Nutri-slice
kaya ang kailangan upang
mabili ng magsasaka ang lupang
kanyang pinagsasakahan?

Ilang Pun-de-sal at Nutri-slice
ang kailangan upang makapagtayo
ng barung-barong ang isang pamilya?

Ilang Pun-de-sal at Nutri-slice
ang kailangan ng manggagawa upang
tumaas ang sahod niya?

Ilang Pun-de-sal at Nutri-slice
ang kailangan ng magulang upang
maisalba ang anak nilang babae
sa kahalayan?

Ilang Pun-de-sal at Nutri-slice
ang kailangan upang matugunan ang
gastusin sa pag-aaral sa isang magandang
paaralan?

At higit sa lahat:
Ilang Pun-de-sal at Nutri-slice
ang kailangan upang ang hinaing
ng masa ay marinig,
mapakinggan, at
matugunan?
-5/26/06

No comments: