4/02/2006

Pahabol sa Hinaing

Napansin ko lang. Asukal (Azucarera) at sorbetes (Nestlé). Parehong matamis. Parehong masarap. Pareho ring may mga manggagawang nakikibaka para sa karapatan nila sa mga kumpanyang ito. Parehong tamis na may halong pait.

No comments: