3/30/2006

Your political compass


Economic Left/Right: -7.75
Social Libertarian/Authoritarian: -6.15

Ang political compass test ay matatagpuan sa www.politicalcompass.org

*Hindi siya katulad ng ibang tests, na kung saan, ang resulta ay mailalagay sa blog.

No comments: